promoImage.jpg, 186kB

Účetnictví Praha

Přenechat své účetnictví profesionální firmě dnes není žádnou výjimkou. Zejména společnostem s vyšším obratem nebo vyšším počtem zaměstnanců by vedení účetnictví svépomocí, bez aktuálních informací a odborných znalostí, mohlo přinést řadu problémů. Vyhněte se jim dříve, než stačí přijít.

Naše společnost Accounting Expert s.r.o. se sídlem v Praze poskytuje profesionální služby v oblastech účetnictví, vedení daňové evidence, vedení mezd, daňového poradenství a dalších doprovodných služeb. Našimi klienty jsou právnické i fyzické osoby zejména z Prahy a jejího okolí.

Základní filozofií naší práce je dokonalá znalost specifické situace každého našeho klienta. Díky tomu dokážeme poskytovat služby v oblasti účetnictví ušité přesně na míru a vedoucí ke spokojenosti každého z vás, která je pak základním stavebním kamenem dlouhodobé a oboustranně výhodné spolupráce.

Svěřte své účetnictví nebo vedení daňové evidence nám, ať se vy můžete naplno věnovat svému oboru podnikání.

Vedení účetnictví

Vedení veškerých účetních knih a evidencí.
Správa faktur, kontrolu jejich úhrad včetně zhotovení upomínek.
A mnoho dalšího...

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Vedení pokladní knihy a peněžního deníku.
Vedení knihy pohledávek a závazků.
A mnoho dalšího...