promoImage.jpg, 186kB

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Vedení daňové evidence Praha

V rámci vedení daňové evidence svým klientům v Praze a jejím okolí poskytujeme zejména následující služby:

- vedení pokladní knihy a peněžního deníku,
- vedení knihy pohledávek a závazků,
- vyhotovení daňového přiznání a přiznání k DPH,
- zhotovení přehledů pro SSZ a ZP,
- správu přijatých a vydaných faktur, kontrolu jejich úhrad,
- a mnoho dalšího

Máte o vedení daňové evidence naší firmou zájem? Kontaktujte nás.