promoImage.jpg, 186kB

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví Praha

V rámci vedení účetnictví svým klientům v Praze a jejím okolí poskytujeme zejména následující služby:

- vedení veškerých účetních knih a evidencí vyžadovaných zákonem,
- správu přijatých a vydaných faktur, kontrolu jejich úhrad včetně zhotovení upomínek,
- zpracování úvěrových a leasingových smluv,
- vyhotovení daňových přiznání či přiznání k DPH (měsíčně, čtvrtletně),
- účtování cizích měn a zahraničních faktur,
- a mnoho dalšího.

Máte o vedení účetnictví naší společností zájem? Kontaktujte nás.